Mokyklos registravimo sąlygos ir nuostatos

FAST Herojų 112 kampanijos tikslas – šviesti visuomenę apie insulto požymius ir simptomus bei informuoti, kaip elgtis įvykus insultui. Svarbu pabrėžti, kad FAST Herojų 112 kampanija neskatina rekomenduoti, išrašyti, įsigyti, tiekti, parduoti ar skirti bet kokius medicininius produktus ar įrenginius.

Šią kampaniją sukūrė Makedonijos universiteto Švietimo ir socialinės politikos fakultetas, ji buvo įgyvendinta remiantis „Angels“ iniciatyva. „Angels“ iniciatyva – tai nereklaminis sveikatos priežiūros gerinimo projektas, skirtas tobulinti insulto priežiūrą visame pasaulyje. Šis tikslas pasiekiamas padedant įrengti naujas insultui gydyti paruoštas ligonines ir gerinant sveikatos priežiūros kokybę jau veikiančiose tokio pobūdžio ligoninėse. Galutinis šios programos siekinys – kad visi insultą patyrę ligoniai galėtų gauti vienodo lygio priežiūrą, kad ir kur jie bebūtų. „Angels“ yra „Boehringer Ingelheim International GmbH“ sukurta iniciatyva, kurią patvirtino Pasaulio insulto organizacija, Europos insulto organizacija ir kurią remia tokie partneriai, kaip Europos insulto aljansas ir „Medtronic“. Daugiau informacijos rasite apsilankę interneto svetainėje adresu www.angels-initiative.com 

Suprantu, kad laikantis tam tikrų sąlygų FAST Herojų įgyvendinimo rinkinys, apimantis visą spausdintinę medžiagą, gali būti suteikiamas mokyklai ir programoje dalyvaujantiems vaikams nemokamai, o šias išlaidas padengia trečiųjų šalių rėmėjai, kurie skiria finansinę paramą FAST Herojų kampanijai. 

Vaikų, dalyvaujančių programoje per mokyklą, šeimos bus pakviestos užsiregistruoti FAST Herojų svetainėje (http://www.fastheroes.com), kurioje šeimos nariai galės sutikti su programos sąlygomis ir dalyvauti mokymo procese. FAST Herojų kampanija laikosi Europos BDAR (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) duomenų apsaugos ir privatumo nuostatų. Todėl pasibaigus programai FAST Herojų kampanija palaikys ryšį tik su tomis šeimomis, kurios užsiregistruos svetainėje ir pasirinks leisti mums susisiekti su jais ateityje. 

Suprantu, kad Makedonijos universiteto Švietimo ir socialinės politikos fakultetas, „Boehringer Ingelheim International GmbH“ arba bet kokios kitos kampanijoje dalyvaujančios organizacijos nebus laikomos atsakingomis už jokį FAST Herojų Ambasadorių ar kitos šioje programoje dalyvaujančios trečiosios šalies, veiksmus arba neveikimą. Suprantu, kad jei mano mokykla norės įgyvendinti kampaniją arba bet kokią kitą platformą, mokykla darys tai savo rizika, o Makedonijos universitetas, jo direktoriai, darbuotojai, partneriai, agentai, tiekėjai ar filialai nebus laikomi už tai atsakingais.

Garantuoju, kad turiu visišką teisę ir įgaliojimus sudaryti šią sutartį. 

DALYVAUKITE

APIE

SUSIPAŽINKITE SU HEROJAIS

KAMPANIJOS ĮGYVENDINIMAS

BENDRUOMENĖ

SOCIALINIAI TINKLAI
NUPIRKTA!
NEPAKANKA MONETŲ!
NEPAKANKA DEIMANTŲ!
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software